Kreativ producent

En distansutbildning för dig som vill bli professionell producent och ta ditt kreativa skapande vidare!

Om utbildningen

Kreativ producent riktar sig till dig som redan arbetar inom kultursektorn men även till dig som testat producentskapet inom andra områden och nu vill utvecklas eller byta inriktning. Under året lär du dig att med en lösningsfokuserad inställning producera ditt eget projekt, utveckla din kreativitet och bygga upp den trygghet och integritet du behöver för att känna dig säker i ditt producentskap.

Utbildningen sker på distans för att lättare passa in i ditt liv men du har löpande kontakt med lärare och andra kursdeltagare. Det kommer krävas hårt arbete och engagemang – i utbyte får du tillgång till passionerade och professionellt aktiva lärare, återkommande gästföreläsare, som film- och teaterproducenter eller produktionsbolag, samt den resursbank som dina kursare från hela Sverige utgör.

Utbildningen består av delmoment där varje månad tillägnas ett tema. Det kan vara att lära sig om projektplaner, budget eller finansiering. Däremellan varvas individuellt arbete med föreläsningar. All undervisning knyter alltid an till ditt eget projekt som du ansökte med så att teorin blir tydligt kopplad till verkligheten.

Bra att veta om kursen:

Terminstider:

HT: 2022-08-29 – 2022-12-16
VT: 2023-01-09 – 2023-06-09

OBS
Ingen antagning 2023

Längd:
1 år

Studietakt:
Helfart, fyra obligatoriska fysiska träffar.

Kursträffar:
5-6 september 2022
28-29 november 2022
13-15 februari 2023
29-30 maj 2023

Studiemedelsberättigad:
Ja

Utbildningens upplägg

Utbildningen är en 1-årig distansutbildning på heltid med fyra fysiska träffar på Valla folkhögskola. Träffarna pågår 2–3 vardagar och är obligatoriska. För att få komplett kursintyg krävs godkänd närvaro och godkänt resultat på delmoment och slutproduktion.

Du ansöker med ett projekt som du vill utveckla och producera under kurstiden. Efter utbildningen förväntas du ha grundläggande färdigheter och kunskaper för att driva egna eller andras projekt.

Ämnesområden som berörs under kursen:

• Ideutveckling
• Kreativitet och skapandeprocess
• Projektutveckling
• Projektledning och planering
• Berättande och dramaturgi
• Form och rumslig gestaltning
• Ekonomi och budget
• Politisk styrning
• Omvärldsanalys

Kursen Kreativ producent genomförs av Valla folkhögskola i samarbete med Tut produktion och andra produktionsbolag. Processledare är Tuttika Sen och Lars Bergwall, båda professionellt aktiva producenter som tillsammans har över 60 års erfarenhet av att driva projekt inom kulturområdet. Gästlärare är yrkesaktiva inom kultur, media, universitet och olika produktionsbolag. Därutöver gästföreläser ett flertal yrkesverksamma med bred och lång erfarenhet från olika kunskapsfält.

Har du frågor?

Kontakt:
Tuttika Sen
tsn@valla.nu

Röster om utbildningen

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri men vissa kostnader tillkommer:
• Resor till och från Valla vid våra obligatoriska träffar
• Logi på Valla vid träffarna, bokas separat i förväg i mån av plats (ca 400 kr/enkelrum)
• Fika samt lunch på Valla under schemalagd tid (ca 275 kr/träff)
• Litteraturkostnader ca 2 500 kr
Priser för kost och logi kan komma att justeras inför läsåret 2022/2023

Förkunskaper och förutsättningar

För att tillgodogöra sig utbildningen behövs självständighet, självdisciplin, tålamod, drivkraft och engagemang. Som studerande behöver du kunna lägga upp ditt arbete och arbeta mot i förväg uppställda mål. Du förutsätts ha gått ut gymnasiet och/eller ha arbetat några år innan du söker utbildningen. Flera av våra sökanden har högskoleutbildning i botten. Ditt driv och önskan att tillgodogöra dig de kunskaper som utbildningen förmedlar är det som avgör om du är lämplig som producent.

I utbildningens upplägg ingår möten, seminarier och föreläsningar på dagtid. Parallellt ingår läsning av kurslitteratur, projektarbete samt handledning av detsamma. Deltidsarbete vid sidan av studierna är möjligt i den mån detta inte krockar med ovanstående.

Du behöver dator, stadig uppkoppling och bra hörlurar inför kursstart.

Ansökan

Du söker till utbildningen med en önskan om ett projekt du skulle vilja göra. Utbildningen följer dig och ger dig verktyg och stöd för att du ska kunna genomföra ditt projekt.

Ansökan sker med en projektidé sökanden vill genomföra under utbildningen. Projektidén formuleras tillsammans med en kort presentation av dig själv, på max en A4 sida, som skickas in till skolan.

För att behålla din plats på kursen krävs godkänd närvaro under kursens gång.

Vi vill ha ditt brev senast den 10 juni 2022.

OBS – ingen ansökan öppen för 2023.