Scenografi och rumslig gestaltning

Det här är kursen för dig som är intresserad av gestaltning i olika typer av rum. De kunskaper du får här kan användas såväl inom teater, utställningar, mässor, montrar, event och dekoration.

Innehåll

Efter genomgången kurs förväntas deltagarna ha baskunskaper inom scenografi och rumslig gestaltning. Dessa kunskaper kan ligga till grund då deltagarna söker sig vidare in i miljöer och sammanhang där sådana kunskaper används, tex inom teater eller utställningsverksamhet. Kunskaper inom scenografi och rumslig gestaltning kan även användas inom ett bredare fält så som mässor, event, montrar och dekoration. Utbildningen i Scenografi och rumslig gestaltning på Valla folkhögskola syftar till att ge kunskaper som möjliggör för deltagarna att:

• Få en bredare förståelse för scenografi och rumslig gestaltning i olika sammanhang.
• Få grundläggande kunskaper i hur en scenografi respektive utställningsgestaltning utformas
• Få grundläggande kunskaper i rummets och tingens betydelse för berättelsen
• Få öva förmågan att använda färg, form, ljus och ljud för att uttrycka sig.
• Få öva förmågan att utveckla idéer och förslag till lösningar på konkreta uppdrag
• Få kunskaper och erfarenheter av att göra tydliga presentationer av scenografi eller annan rumslig gestaltning
• Få grundläggande kunskaper i ideutveckling, kreativa processer och förståelse för skapandeprocesser

Kursen sker på distans, halvfart med regelbundna redovisningar. Vid tre tillfällen samlas deltagarna på Valla folkhögskola, Linköping för gemensamma genomgångar. Kursen är upplagd med 8 olika uppdrag som var och en pågår under en månad. Varje uppdrag leds av en lärare som antingen har sin grund i teaterscenografi eller utställningsgestaltning. Uppdragen är av konkret art och redovisas en gång per månad.

Bra att veta om kursen:

Kurstid:

HT: 2022-08-29 – 2022-12-16
VT: 2023-01-09 – 2023-06-09

OBS:
Ingen antagning 2023

Studietakt:
Halvfart, 
distans med 3 obligatoriska träffar läsåret 2021/2022

Längd:
1 år

Kursträffar:
1-2 oktober 2022
14-15 januari 2023
27-28 maj 2023

Studiemedelsberättigad:
Ja

Kostnad:
Utbildningen är kostnadsfri. Vissa tillägg förekommer.

Lärare

Tuttika Sen, rumslig gestaltning – utställning och performance.
Karin Wegsjö, rumslig gestaltning – scenografi för teater.
Lars Bergwall, rumslig gestaltning – utställning
Mattias Åkesson, rumslig gestaltning

Examination

För kursbevis för genomgången utbildning krävs deltagande och godkänt i samtliga moment. Erfarenhet från estetiskt arbete, kreativitet och intresse vägs in vid urval. Bifoga gärna ett personligt brev med beskrivning av dina erfarenheter och förväntningar på kursen.

Har du frågor?

Kursansvarig: Tuttika Sen
Kontakt:

Karin Wegsjö
kwo@valla.nu

Ingen ansökan öppen 2023

Kostnad

Efter genomgången kurs förväntas deltagarna ha baskunskaper inom scenografi och rumslig gestaltning. Dessa kunskaper kan ligga till grund då deltagarna söker sig vidare in i miljöer och sammanhang där sådana kunskaper används, tex inom teater eller utställningsverksamhet. Kunskaper inom scenografi och rumslig gestaltning kan även användas inom ett bredare fält så som mässor, event, montrar och dekoration. Utbildningen i Scenografi och rumslig gestaltning på Valla folkhögskola syftar till att ge kunskaper som möjliggör för deltagarna att:

• Resor till och från Valla vid våra obligatoriska träffar
• Logi på Valla vid träffarna, bokas separat i förväg i mån av plats (ca 400 kr/enkelrum)
• Fika samt lunch på Valla under schemalagd tid (ca 275 kr/träff)
• Litteraturkostnader ca 2 000 kr
Priserna för kost och logi kommer att justeras inför läsåret 2022/2023