Fritidsledarutbildningen

Brinner du för att stötta, guida och utveckla människor? Som fritidsledare lär du människor att hantera allt vad livet innebär. 
Det kan vara allt från att prata om känslor till att lösa konflikter, tänka demokratiskt och respektera varandra. 

Tycker du detta är intressant? I så fall är Fritidsledaryrket något för dig!

"Jag älskar att det är så brett. Du kan vara på LSS boende, kriminalvården, skolan… Att få så mycket möjligheter med en enda utbildning är något av det häftigaste jag varit med om!”
"Som fritidsledare har man mycket frihet att tänka själv och att jobba med utveckling av ungdomar på deras villkor."
"De flesta känner att de har växt ofantligt som människor under utbildningen och det ges verkligen möjlighet till det. Och sen är det väldigt lätt att få jobb.”
Previous
Next

Fritidsledare

Att vara ung innebär att lära sig så mycket mer än multiplikation, possessiva pronomen och vad skiftnyckel heter på engelska. Du ska även lära känna dig själv, lära dig hantera känslor, lösa konflikter och bygga din självkänsla. Du ska lägga grunden för vem du är som person och lära dig att hantera alla de saker som händer i livet. Du ska hitta och odla dina intressen, skapa nya relationer och bli en del av något större – så att ni kan skapa en meningsfull tillvaro tillsammans och växa som människor. Och medan du gör allt det här ska du även hinna med att ha roligt.

 

 

Att vara ung är helt enkelt allt annat än enkelt.

 

Därför behövs det någon som kan vara med på vägen för att ge stöd och främja unga människors utveckling – både på individnivå och som grupp. Någon som kan hjälpa till att hitta de där inneboende färdigheterna hos varje enskild individ och ge dem modet och självförtroendet att låta dem växa. Som kan se till att människor trivs och att saker händer. Någon som skapar sammanhang där människor kan vara tillsammans och lära av varandra. Och kanske viktigast av allt – någon som kan se till att det är roligt på vägen.

 

Vill du vara den någon? 
Bli fritidsledare!

Bra att veta om kursen:

Terminstider:
2023-08-21-2025-06-05

Ansökningsperiod:
Ansökan öppnar i november.

Längd:
2 år

Studietakt:
Helfart

Behörighet:
Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier med särskild behörighet i svenska 2.

Studiemedelsberättigad:
Ja

Fritidsledarutbildningen på Valla är kvalificerad enligt SeQF. 

Utbildning som ger jobb

Det finns en stor efterfrågan på Fritidsledare. Av de som tog examen från utbildningen 2021 hade samtliga fått arbete inom bara några månader. Vi får ofta besök av organisationer som rekryterar direkt från utbildningen. Bland arbetsgivarna finns kommuner, föreningsliv, privata företag inom bland annat skola och omsorg, samt kyrkan.

En karriär med många möjligheter

Som Fritidsledare öppnar sig en värld av möjliga yrken. Du kan arbeta med unga i öppen ungdoms- och fritidsverksamhet och förbereda dem inför framtiden eller med rehabilitering inom kriminalvården. Du kan arbeta för att skapa en meningsfull fritid för människor med funktionsvariationer, eller vara en viktig stödperson i skolan. Du behövs på oändligt många platser i samhället.

Har du frågor?

Kontakt:
Annelie Hellström
013-35 55 88 fritidsledarutbildningen@valla.nu
Per Wiklund
pw@valla.nu

Arbetsplatsförlagt lärande

Under hela utbildningen finns praktiken närvarande. Fritidsledarutbildningen är en yrkesutbildning och det är därför viktigt att sambandet mellan utbildningens teoretiska innehåll och yrkeslivets praktiska verklighet tydliggörs.

Praktiska inslag i utbildningen är t ex introduktionsveckor med friluftsliv och vinterutbildning förlagd till svensk fjällmiljö. Studiebesök, gästföreläsare används också för att låta teori och praktik mötas. Vi stimulerar våra studerande att i samarbete med olika organisationer genomföra kontinuerlig ledarskapspraktik.

Under första året ingår 8 veckors arbetsplatsförlagd lärande (APL), oftast förlagd till kommunal fritidsverksamhet. Under andra året ingår också 8 veckors APL, då med ett friare val av plats inom fritid, skola och omsorg mm.

Ansökan till höstterminen 2023

Ansökan görs antingen via webben eller med post. Det är viktigt att du bifogar bestyrkta intyg över alla dina meriter.

För att vara behörig till kursen behöver du ha grundläggande behörighet för yrkeshögeskolestudier, samt särskild behörighet i svenska 2. 

För frågor gällande ansökan & antagningsarbete kontakta Per Wiklund (pedagog)
pw@valla.nu

Antagningsarbete

Ansökningshandlingarna gås igenom. Sökande med vidimerad/godkänd behörighet kallas till F-dagen, där bl a gruppintervjuer genomförs. Sökande som har chans att bli behöriga under innevarande termin kallas också. Sökande med oklar behörighet kontaktas och några av dem kallas också till F-dagen.

Kompletterande intervjuer kan genomföras senare på Valla eller via elektroniska hjälpmedel.

Referenter kontaktas och intervjuas via telefon.

Till sist vägs betyg, erfarenheter, intervjuintryck och referenser samman för en total bedömning. De sökande delas i tre grupper: Antagna, reserver och icke-antagna. Bland antagna och reserver finns i allmänhet några med förbehåll att de kompletterar med sena betyg. 

För antagningsarbetet till fritidsledarutbildningen på Valla folkhögskola ansvarar lärarlaget. I antagningsgruppen ingår förutom lärarrepresentant även en grupp studerande som deltar i hela antagningsarbetet.

Röster om utbildningen

Kurskostnader

All undervisning är avgiftsfri. Däremot betalar du en allmän serviceavgift och har kostnad för mat och eventuell hyra.
I serviceavgiften ingår olycksfallsförsäkring, kopieringsavtal och viss förtäring i samband med gemensamma aktiviteter/temadagar.

För 400 kr/vecka får man kaffe/té från 8.00, förmiddagsfika, det finns alltid 3 lunchrätter att välja mellan varav en är vegetarisk, salladsbuffé, specialkost vid till exempel allergier samt kaffe/té på maten. Betalning görs i slutet av varje månad. Hyran betalas månadsvis i förskott. Samtliga inbetalningar ska göras till vårt bankgiro.

I övrigt betalar den studerande för de utgifter som uppkommer under utbildningen. Kurslitteratur och annat studiematerial uppskattas till ca 2 500 kr per läsår.

Under läsåren tillkommer kostnader för våra gemensamma studieresor och besök utanför skolan, kostnaderna varierar men brukar landa mellan 7000-9000kr. 

Vi reserverar oss för eventuella prisändringa