Fritidsledare i socialpedagogiskt arbete

De ungas framtid blir din vardag

Att jobba som fritidsledare socialpedagogiskt arbete kan ibland förknippas med lek och stoj på fritidsgården. Men det speglar inte verkligheten. En fritidsledare har en viktig roll i ungas utveckling, välmående och trygghet. Med rätt metoder, arbetssätt och ledarskap arbetar fritidsledaren med barn eller ungdomar i olika åldrar, med olika livssituationer, drivkrafter och utmaningar. En fritidsledare har en annan roll än läraren, än föräldern. Det är en vuxen att luta sig mot, få stöd och coachning av, ha roligt med – och utmanas av för att växa och utvecklas som person.
Det är en relation som blir oerhört viktig för många unga.

Spännande arbetsmarknad med mycket möjligheter

En fritidsledare i socialpedagogiskt arbete, har en spännande och mångfacetterad arbetsmarknad framför sig. Kompetensen inom pedagogik, ledarskap, psykologi/socialpsykologi/gruppsykologi och socialpedagogik efterfrågas inom en mängd områden: inom skolan, fritidsverksamheter, öppenvård och slutenvård, LSS-boenden och behandlingshem, föreningsverksamhet eller kyrkans olika barn-och ungdomsverksamheter. En fritidsledare i socialpedagogiskt arbete kan också arbeta med personer med funktionshinder eller pensionärer. Arbetet handlar om att kunna initiera, analysera, leda och utveckla verksamheter utifrån människors och samhällets behov.

I samarbetet med andra yrkesgrupper är det fritidsledarens uppgift att stärka människors deltagande i samhällsutvecklingen och lyfta fram fritidens värde och möjligheter för människors välbefinnande. Fritidsledaren i socialpedagogiskt arbete har med det en viktig roll i folkhälsoarbetet och att forma nästa generations framtid och möjligheter.

Alla som tog examen från Vallas fritidsledarutbildning 2021 fick arbete inom bara några månader. På nationell nivå ligger siffran över 90 procent. Du behövs där ute!

Bra att veta om kursen:

Terminstider:

HT 2024-08-19 – 2024-12-20
VT 2025-01-06 – 2025-06-06

HT 2025-08-18 – 2025-12-19
VT 2026-01-05 – 2026-06-12

Ansökningsperiod:
Ansökan är öppen

Längd:
2 år

Studietakt:
Helfart

Behörighet:
Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier med särskild behörighet i svenska 2.

Studiemedelsberättigad:
Ja

Fritidsledare i socialpedagogiskt arbete på Valla är kvalificerad enligt SeQF. 

Kursens innehåll:

 • Grundkurs i psykologi
 • Socialpsykologi
 • Socialpedagogik
 • Samhälle, fritidskultur och
  fritidsarbete
 • Sociologi
 • Öppen fritidsverksamhet
 • Pedagogik och ledarskaps-
  utveckling
 • Ledarskapsteori
 • Gruppsykologi
 • Pedagogik
 • Fritidsarbetes metodik
 • Process- och projekt
 • Samspel i grupp
 • Utomhuspedagogik
 • Vinterutbildning
 • Fritiden som forskningsfält
 • Arbetsförlagt lärande (APL)

Utbildningens innehåll och utbildningsområden

Utbildningen utgår från ett helhetsperspektiv på individ, grupp och samhälle med tvärvetenskaplighet, tillämpning och verklighetsnära studier. Kvalitativ kunskap som ger sammanhang, bredd och djup ligger i fokus, samtidigt som diskussioner med andra ger en genuin förståelse. Vi arbetar även med praktiska metoder och verktyg som fritidsledaren använder i sin yrkesroll och i mötet med människor, inom rörelse, natur, estetik, kreativitet och digitalt. Utbildningen bedrivs med anknytning till yrkesområdet, med bland annat arbetsförlagt lärande, ledarskapspraktik och gästföreläsare, och bygger på vetenskaplig grund. Så främjas sambandet mellan utbildning, yrkesliv och forskning.

Genus-, klass- och etnicitetsperspektiven beaktas inom alla områden då fritidsledarens arbete inkluderar möten med alla människor i vårt samhälle.

Utbildningsområdena utgår från de verksamheter som en fritidsledare har att förhålla sig till i sitt professionella arbete. Ämnesområdena kan du läsa mer kring till höger. 

Under utbildningsperioden ingår åtta veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL) under första året och åtta veckor år två. År ett är den ofta förlagd till kommunal fritidsverksamhet medan det är friare val av plats inom fritid, skola, omsorg eller liknande under andra året.

Fritidsledarutbildningen är en eftergymnasial utbildning och omfattar studier motsvarande minst 80 veckor på heltid. Fritidsledarskolornas officiella utbildningsbevis utfärdas till studier som motsvarar två års högskolestudier.

Ansök till höstterminen 2024

Ansök till Fritidsledare i socialpedagogiskt arbete här på webben eller via post. Det är viktigt att du bifogar bestyrkta betyg över alla dina meriter. För att vara behörig till utbildningen behöver du ha en grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier, samt särskild behörighet i svenska 2.

Har du frågor om utbildningen, ansökan eller antagningsarbetet?
Kontakta Johan Sandin jsn@valla.nu
Gå gärna in och följ den aktuella utbildningen i deras vardag.
Instagram

Röster från utbildningen

Varför valde du att läsa till Fritidsledare?
Jag ville jobba med människor, framför allt ungdomar. Jag vill vara med och finnas där, för att kunna stötta, coacha och uppmuntra.

Det bästa med utbildningen…
Att hitta sig själv och växa som person, man utvecklade sitt ledarskap. Man visste vem man var när man skulle ut och jobba.

Det var mycket grupparbete där vi jobbade som ett arbetslag för att förbereda oss för yrket. Vi tränade på hur man hanterar konflikter, hur man bemöter med olika ledarskapsstilar, hur man ger feedback. Det kan jag använda både i arbetslivet och vardagslivet.

De som utbildar är pedagoger och inte lärare, de var så duktiga och engagerade.

Fick du jobb efter utbildningen?
Jag fick heltidsanställning direkt när jag kom ut på arbetsmarknaden, på Ung Puls.

Vad vill du lyfta fram från utbildningen?
Att det inte bara är plugg och tentor utan att man jobbar mycket praktiskt tillsammans. Ledarskap, feedback, metoder, nätverk, logistik, personutveckling och så vidare.

Vad var det bästa med fritidsledarutbildningen?
De här två åren har varit de roligaste i hela mitt liv. Engagerade lärare och vi kom så bra överens i klassen. Alla brann för det vi höll på med och vi tog till vara på varandras kompetenser.

Jobbet med ungdomar handlar om att förstå och se behov. På utbildningen fick vi både teori och praktik. Vi fick prova det praktiska i verkligheten och kunde sätta ord på teorierna. Det fanns en röd tråd genom allt.

Vad gör du nu efter utbildningen?
Jag jobbar på grundsärskola och trivs så bra. Jag har användning för det som var i utbildningen. När man börjar läsa tror man bara att man kan jobba på fritidsgård men man inser hur brett det är när man går utbildningen.

Varför valde du att läsa till Fritidsledare?
Jag ville jobba med människor, sen har intresset växt för att jobba med ungdomar, där behövs det verkligen.

Vad var bra med utbildningen?
Den har hjälpt mig att tänka annorlunda och växa även på det personliga planet, bland annat med ett nytt intresse för samhällsfrågor. Utbildningen gjorde att jag kom med i matchen, vi diskuterade alla möjliga frågor även de med lite tabu. Sen var det väldigt enkelt att få jobb efteråt.

Jag har också blivit väldigt medveten om mig själv. Vi har gjort övningar för att kunna känna sig självsäker och jobbat med gruppdynamik.

Hur arbetar du med ungdomar?
Jag ger dem möjlighet till en värdefull fritid. Vi pratar om olika uppgifter, och vi pratar ut. Jag är en person som de kan känns sig trygg med. Nån som de har närmare kontakt med än skolan. Vi ger en plattform för ungdomar att ha en vuxen de kan lita på och utmanas av.

Vad tycker du att vi ska berätta om när det gäller utbildningen?
Att området är så brett. Du kan jobba på ett kontor, på LSS-boende, i kriminalvården, skolan… Du väljer själv var du passar in. Det var bra med praktiken också för då känner man var man passar in. Att få så mycket möjligheter med en enda utbildning är något av det häftigaste jag varit med om. Förmågan att utvecklas och flera ingångsluckor till flera olika jobb utöver dina egna intressen.

Antagningen

Vi går igenom alla ansökningshandlingar och sökande med godkänd/vidimerad behörighet kallas till F-dagen, där bl a gruppintervjuer genomförs. Sökanden som har chans att bli behöriga under innevarande termin kallas också. Sökande med oklar behörighet kontaktas och några av dem kallas också till F-dagen.

Kompletterande intervjuer kan genomföras senare, på plats på Valla folkhögskola eller digitalt. Referenter kontaktas och intervjuas via telefon. Till sist görs en samlad bedömning utifrån betyg, erfarenheter, intervjuintryck och referenser. Viss antagning med förbehåll kan göras i väntan på kompletterande betyg. Lärarlaget ansvarar för antagningsarbetet men i arbetsgruppen ingår även en studerandegrupp. Antagningsbesked lämnas tidigast 15 maj. 

Ekonomi

All undervisning är avgiftsfri. Däremot betalar du en allmän serviceavgift och har kostnad för mat och eventuell hyra:
I serviceavgiften ingår olycksfallsförsäkring, kopieringsavtal och viss förtäring i samband med gemensamma aktiviteter/temadagar.

För 425 kr/vecka får du kaffe/te från 8.00, förmiddagsfika, det finns alltid tre lunchrätter att välja mellan varav en är vegetarisk, salladsbuffé, specialkost vid till exempel allergier samt kaffe/te på maten. Betalning görs i slutet av varje månad. Hyran betalas månadsvis i förskott.

Övriga kostnader för litteratur, studieresor och andra gemensamma aktiviteter tillkommer. Kontakta oss gärna för ytterligare information, kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Vi reserverar oss för eventuella prisändringar.