Pedagogisk drama & teater

För dig som vill bli bättre på att inspirera, engagera och leda grupper. Vad händer när vi tränar på att utmana vår idé om hur det ska vara? När vi släpper kontrollen och vänder upp och ner på vårt sätt att tänka? Jo, då skapas nya möjligheter. Utmana dig själv, normer och beteendemönster på ett kreativt sätt med hjälp av verktyg från teatern.

Innehåll

Med övertygelsen om att fler borde använda och inspireras av pedagogiskt drama i sin yrkesroll skapade vi utbildningen Pedagogisk drama och teater. Det är ingen teaterkurs. Det är en utbildning som fokuserar på utveckling – för individer, grupper och ledare på ett kreativt sätt. Det är lätt att tro att man föds kreativ. Så är det inte. Det är en egenskap som går att locka fram och utveckla. Med inspiration från teaterns värld använder vi modern och kreativ pedagogik för att ta dig vidare till nästa nivå.

Denna utbildning riktar sig till dig som arbetar med människor, och därmed har en slags publik, samt brinner för att ta dig och andra vidare och vill hitta nya vägar för det. Kursen utgår från ett ledarperspektiv och omfattar olika uttryckssätt och ger konkreta arbetsmetoder med fokus på gruppdynamik och grupputveckling, som du som deltagare kan applicera direkt i din verksamhet.

Kursen sker på distans med fyra obligatoriska helgträffar fördelade över året. Seminarier och handledning ges löpande via digitala plattformar. Dessutom tillkommer verktyg för reflektion och analys både i rollen som ledare och deltagare med fokus på självmedvetenhet och utveckling. Du kan gå utbildningen själv eller tillsammans med en kollega. Ingen erfarenhet krävs och utbildningen anpassas efter deltagarna – tillsammans skapar vi innehållet och lär av varandra.

Bra att veta om kursen:

Ansökningsperiod:
Löpande fram till kursstart

Terminstider 2024:
VT: 2024-01-08 – 2024-06-07
HT: 2024-08-12 – 2024-12-13

Studietakt:
Halvfart på distans med fyra obligatoriska träffar.

Datum för de fysiska träffarna 2024:
Träff 1: 19-21 januari
Träff 2: 3-5 maj
Träff 3: 6-8 september
Träff 4: 22-24 november 

Tider för träffarna:
Fredag: 15:00-20:00
Lördag-söndag: 09:00-17:00

Studiemedelsberättigad:
Ja

Kostnad:
Utbildningen är kostnadsfri. Litteratur, resor till och från Valla, kost och logi tillkommer.

Vad får jag med mig efter avslutad kurs?

Praktiska och kreativa metoder och övningar som du kan applicera direkt i din vardag
• Verktyg för att kunna inspirera, engagera och leda grupper
• Hur du använder ditt uttryck och kroppsspråk som hjälp
• Presentationsteknik
• Tips för att hantera rädsla och skapa en trygg miljö
• Fördjupad kunskap om innebörden av lek, spontanitet och samspel som verktyg
• En ordentlig dos självinsikt och självförtroende som skapas via reflektion, utvärdering och analys av ditt och andras arbete

Kursmoment

• Drama som metod
Att i det praktiska ledarskapet arbeta med begrepp som koncentration, tillit, samarbete, lyssnande, status, bejaka, blockera och improvisation.

• Kropp och rörelse
Att lära känna, använda och uttrycka sig med hjälp av kroppen som verktyg.

• Kreativt berättande
Att skapa scener utifrån givna förutsättningar och med hjälp av de metoder vi lärt oss under kursen. Ett kreativt skapande utifrån fantasi, lek, röst och rörelse.

• Grupputveckling och konflikthantering
Att jobba konkret med metoder för att hantera olika situationer genom rollspel, forumspel och värderingsövningar.

För kursintyg efter genomgången utbildning krävs deltagande och godkänt i samtliga moment

Kursstart och kurstider

Kursstart 6 januari 2025
Halvfart på distans med 4 obligatoriska träffar 2025

Utbildningen i sig är helt kostnadsfri, det som tillkommer är:
• Litteraturkostnader
• Resor till och från Valla vid våra obligatoriska träffar
• Fika och lunch på Valla under schemalagd tid

Vi erbjuder även logi på Valla folkhögskola under träffarna. Dessa bokas separat i förväg och kostar ca 400kr per enkelrum

Hur söker jag?

När ansökan öppnats i maj 2024:
Bifoga ett personligt brev med beskrivning av dina erfarenheter, din nuvarande verksamhet, yrkesroll och förväntningar på kursen. Vi har löpande antagning från och med maj 2024 fram till kursstart 6 januari 2025.

Har du frågor?

Kontakt:
Kursansvarig: Lena Ilmarson 
lena.ilmarson@valla.nu