Styrelse

Ordinarie

Erik Johansson, Sveriges 4H ordförande
Ulf Johansson, Studiefrämjandet, vice ordförande
Jennie Krafft, Studiefrämjandet
Madeleine Johansson, Sveriges 4H
Ali Hajar, Linköpings kommun

Föredraganade

Carola Råström, Valla folkhögskola, rektor
Lottie Brissle, Valla folkhögskola, studierektor
Elisabeth Öhlin Berlin, Valla folkhögskola, ekonomichef

Arbetsutskottet

Erik Johansson
Ulf Johansson
Carola Råström, föredragande
Elisabeth Öhlin Berlin, föredragande
Lottie Brissle, föredragande

 

Ersättare

Petra Malmgren, Studiefrämjandet
Zlatko Avdagic’, Studiefrämjandet
Björn Johansson, Sveriges 4H
Bodil Åström, Sveriges 4H
Samuel Gyllenberg, Linköpings kommun

Adjungerade

Anna-Karin Arwidsson, Valla folkhögskola, representant lärarpersonal
Fredrik Schenström, Valla folkhögskola, representant servicepersonal

Revisorer

Christer Gustavsson, Sveriges 4H
Andreas Brodin, Studiefrämjandet.